20 Ekim 2023 Cuma

Bileşiklerin sınıflandırılması

 I. He

II. CO

III. SO3

Yukarıdaki  maddelerden hangisi yada hangileri yanma reaksiyonu gerçekleştirir?


Çözüm;

 I. He Soygaz olup kararlı olduğu için diğer elementlerle veya oksijen ile reaksiyona girmez. Oksijen ile reaskiyona girme yanma tepkimesidir.

II. CO   Nötr oksittir. Nötr oksitler Asit,  baz ve  su ile tepkime vermezler. Ancak yanarlar(Oksijen ile tepkimeye girerler)

III. SO3  Asidik oksittir.  Bir ametal maksimum yukseltgenme basamağına kadar yanabilir. Burada S +6 değerlikli olup maksimum yukseltgenme basamağındadır. Yanma reaksiyonu vermez.


Cevap I ve III dür.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder