20 Mayıs 2016 Cuma

molekülde polarlık apolarlık

Molekülde Polarlık Apolarlık
Molekülde Polarlık Apolarlık; Çoğu zaman polar bağ ve apolar bağ ile karıştırılmıştır.
Öncelikler polar kovalent bağ ve apolar kovalent bağ nedir bunlardan bahsedelim sonra Molekülde Polarlık Apolarlık konusuna değinelim.
Polar kovalent bağ: Farklı iki ametal atomu arasında elektronların ortaklaşa kullanılması ile oluşan kimyasal bağa denir.
Örnek :   H-Cl,    H-Br,  H2O, NH3, BH3 vs
Apolar kovalent bağ: Aynı iki ametal atomları arasında elektronların ortaklaşa kullanılması ile oluşan kimyasal bağdır.
N2 , O2, Br2, F2, H2(H-H)  örnekler çoğaltılabilir.
Molekülde Polarlık Apolarlık
Merkez Atom : Bir molekülde genelde sayıca daha az ve diğer atomların bağlandığı atomdur.
CH4  sayıca az olan C merkez atomdur.  NH3 Sayıca az olan N merkez atom.
**Merkez atom değerlik elektron sayısı kadar aynı atomla  bağ yapmış ise molekül apolardır. 
CH4 ü  inceleyecek olursak.  6C : 1s2 / 2s2 2p2  değerlik elektron sayısı 4  ve  C   4 tane aynı atomla(H) bağ yapmış molekül apolardır.  Burada C-H arasındaki bağ polar iken CH4 molekülü apolardır.
BH3 inceleyecek olursak. 5B :1s2 / 2s2  2p1   Değerlik elektron sayısı 3  ve B  3 tane aynı atomla (H) bağ yapmış molekül apolardır.
**Molekül iç bağları yalnızca apolar kovalent bağ olan moleküller —->apolar moleküldür.
         N2 , O2, Br2, F2, H2    bu şekilde apolar kovalent bağlı bileşiklerin tamamının molekülüde apolardır.
Merkez atom değerlik elektron sayısından daha az bağ yapmış yada farklı atomlarla bağ yapmışsamolekül polardır.
NH3 inceleyecek olursak. Merkez atom sayıca Az olan N atomudur. 7N : 1s2 / 2s2 2p3 değerlik elektron sayısı 5  ancak yaptığı bağ sayısı NH3 te de görüldüğü üzere 3 tane H bağlı. Merkez atom değerlik elektron sayısından daha az bağ yapmış olduğu için molekül polardır.
H2O inceleyecek olursak. Merkez atom sayıca Az olan O atomudur.  8O :1s2 / 2s2 2p4  değerlik elektron sayısı 6  ancak yaptığı bağ sayısı H2O da da görüldüğü üzere O ya 2 tane H bağlı.Merkez atom değerlik elektron sayısından daha az bağ yapmış olduğu için molekül polardır.
CH3F   bileşiğini inceleyecek olursak.  6C : 1s2 / 2s2 2p2  değerlik elektron sayısı 4  ve  C   4 tane farklı atomlarla (H ve F ) bağ yapmış molekül polardır.
** 2 atomlu polar kovalent bağlı moleküller  polar moleküllerdir.
H-Cl,  H-Br, H-I vs
Bu konunun farklı anlatım metodları vardır. Hibritleşme konusunu bilmeyenler için kısaca bu şekilde özetleyebiliriz. Yine geometrik şekillerle de anlatımı mevcuttur.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder